Skidskola

Under 2017-2018 samarbetar Alebacken med Friluftsfrämjandets skidskola samt Ale Ski AB.

Hjälm är obligatoriskt för alla i skidskolan.

Friluftsfrämjandet

Här kommer vi lägga in info i december när vi är redo att ta emot anmälningar till skidskola 2018.

Ale Ski AB

Mer info finns på Ale Skis hemsida. Klicka här