JiO Eltjänst stödjer Alebacken

Alebacken Sk tackar Janne och Mikael med personal för att ni under flera år har varit en av våra viktigaste sponsorer.

JiO Eltjänst AB startades år 1990 och ägs idag av Jan Olofsson och Mikael Holmqvist.
Företaget har 22 st fast anställda medarbetare.
JiO Eltjänst AB är etablerade i Älvängen där vårt kontor ligger. Vårt arbetsområde är Trollhättan-Göteborg.

1 november 2011 förvärvade JiO Eltjänst Älvängens Installationsbyrå AB. ÄIAB kommer att fungera som ett renodlat systerföretag, JiO står som ägare men namnet ÄIAB lever vidare. Med köpet höjs kompetensen ytterligare i företaget framför allt när det gäller underhåll och reparation inom industrin.

Läs mer på Jio Eltjänsts hemsida här.