Brogren Industries stödjer Alebacken

Alebacken Sk tackar Marie och Magnus med personal för att ni stödjer vår verksamhet och därmed ger barn och ungdomar i Ale en möjlighet till en aktiv fritid.

Brogren Industies har sedan starten 1965 utvecklats till ett välrenommerat företag på verkstadssidan. Kraven som leverantör till en kvalificerad och kvalitetsmedveten kundkrets är mycket höga. Därför har man kontinuerligt investerat i nya och moderna maskiner, utbildning av personalen, och utveckling av kvalitetssäkringssystem.
Idag erbjuder företaget projektledning för framtagande av nya produkter, skärande bearbetning samt svetsning med tig och fiberlaser.
Hela verksamheten styrs av ett verksamhetssystem som är kvalificerat enligt ISO 9001, 14001, 3834-2 samt AS9100. Företaget finns representerat på marknaden av sina tre affärsområden, Parts, Gas turbine samt Aerospace.

Läs mer på Brogren Industries hemsida här.