Nyheter & Evenemang

Hjärtstartare i Alebacken

1 december, 2018

Alebackens personal har idag fått utbildning på vår nya hjärtstartare som nu finns i vår värmestuga/servering.

Hjärtstartaren leveraras av Plusab och är av samma typ som finns på flera olika ställen runt om i vår kommun.

Snökanonerna igång

25 november, 2018

Lördagen den 24 november startade vi upp våra snökanoner.

Följ arbetet via vår webbkamera samt få senaste nytt på vår facebooksida.

Årsmöte den 14 november

5 oktober, 2018

Kallelse till årsmöte 2018 i Alebacken Sportklubb

Var: Alebackens servering

När: Onsdagen den 14 november kl 19.00

Handlingar

Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisionsberättelser, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängligt i Alebackens värmestuga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Förslag till föredragningslista vid årsmötet

• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Val av protokolljusterare och rösträknare.
• Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
• Fastställande av föredragningslista.
• Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
• Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
• Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
• Fastställande av medlemsavgifter
• Fastställande av styrelsearvoden
• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
• Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
• Val av:

A) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
B) Tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
C) En andra suppleant i styrelsen för en tid av två år
D) Två revisorer för en tid av ett år.
E) Två ledamöter i valberedningen för en tid av två år.

Alebacken Bike Park

26 maj, 2018

Under vår/sommar/höst kör vi downhillcykling i Alebacken.

Läs mer om vår bikepark på facebook.com/alebackenbikepark

Verksamheten i Alebacken sköts sommar som vinter av den ideella föreningen Alebacken Sk.

 

GDPR för Alebacken SK

24 maj, 2018

I och med att GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj så har vi sett över våra rutiner så att vi hanterar personuppgifter enligt regelverket.

Vid medlemskap lagras uppgifterna i Alebacken SK:s medlemsregister och kommer endast användas för utskick som sker från Alebacken SK.

Syftet med lagringen av uppgifter är att Alebacken SK skall kunna hålla kontakt med sina medlemmar.

Nedan är vår uppdaterade integritetspolicy som gäller från den 25 maj 2018.

Integritetspolicy Alebacken SK

  1. Alebacken Sportklubb är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
  2. Uppgifterna vi lagrar är Namn, Adress, Telefonnummer, E-postadress, Födelseår, WTP-nummer på Skipass.
  3. Uppgifterna kommer att användas av Alebacken Sportklubb för att kunna skicka ut information om Alebackens verksamhet, påminnelse om medlemskapsbetalning, skicka ut ditt/familjens medlemskort i föreningen och i förekommande fall spärr av Skipass.
  4. Alebacken Sportklubbs rättsliga grund för insamlande av personuppgifter är att kunna uppfylla våra kontakter med dig som medlem enligt föregående punkt.
  5. Uppgifterna kommer att sparas i max 2 år efter att du senast var medlem i Alebacken Sportklubb. Vill du få dina uppgifter raderade tidigare så kontakta oss på telefonnummer 0303-74 18 20.
  6. Du har rätt att kräva ut ett registerutdrag innehållande de uppgifter vilka Alebacken Sportklubb har registrerat om dig. Du har rätt att få sådan information utan kostnad en gång per kalenderår.
  7. Alebacken Sportklubb är skyldig att på din begäran rätta de uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  8. Alebacken använder Axess system för att lagra uppgifter om medlemskap. Ett avtal om sekretess finns med Axess.
  9. Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter skall begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter.

Styrelsen för Alebacken SK

Tack för denna säsong!

8 april, 2018

Så var denna vinter till ända… vilken säsong vi haft !! Helt fantastisk! 76 dagar lyckades vi hålla öppet!

Tusen tack till ALLA gäster och besökare för att ni besökt oss denna vinter! Det är ni som gör att vi kan hålla öppet!!

Tusen tack till alla sponsorer, medarbetare, företagare, slalomklubbar, kollegor, vänner, medmänniskor, och framförallt till våra familjer som gör det möjligt att vi kan arbeta helt ideellt i Alebacken! TACK!

Vi ses nästa säsong!
Och då behövs ännu fler ideella krafter

/Alebackens arbetande medlemmar

Säsongsavslutning!

7 april, 2018

Vi har öppet och har massor av snö!

Söndag 8/4 avslutar vi denna fantastiska säsong!

Lör 7/4-Sön 8/4 öppet kl 10-16

Bilder och senaste nytt finns på vår facebooksida. Klicka här

Observera att det är pulkaförbud i våra skidbackar inkl barnbacken!

Alebacken drivs på 100% ideell basis. Vill du också hjälpa till så prata med personalen i kiosk eller lift.

Vi ser gärna att ni använder vår webshop. Ni som redan har ett Skipass sedan tidigare hittar ett sk. WTP nummer på skipasset som ni lägger in i webshopen. Efter betalning kan ni sedan gå direkt till liften. Skipasset måste vara av typen AXESS. (Ej SKIDATA)

AXESS avvänds bla i Sunne och Skistars anläggningar (Sälen, Åre mfl) Deras Skipass går bra att använda i vår webshop.

På merparten av AXESS plastkort står det TEAMAXESS.COM med mycket liten text. Har du inget AXESS kort sedan tidigare så kan du köpa det i webshopen (välj voucher). När du har betalt så mailas en streckkod (QR-kod) som du tar med och visar upp i vår skipass automat utanför Alebackens servering. Ur automaten får du då dina nya laddade skipass och du kan sedan gå direkt till liften. Automaten är endast för er som inte har något AXESS plastkort sedan tidigare.(Har du redan kort så mata in WTP koden i webshopen enligt beskrivning ovan.)

Alebackens ideellt arbetande personal vill redan nu tacka dig för att du genom att använda webshopen hjälper till att minska köerna inne i vårt cafe.

Vårt mål är att alla ska använda webshopen men saknar du möjlighet så hjälper vi dig med köp och laddning inne i vår servering.

Du hittar vår webshop under SKIPASS i menyn.

Välkommen att upptäcka fördelarna med webshop och skidåkning istället för att tillbringa tid inne i skipasskö!

Påsken i Alebacken

22 mars, 2018

Alebacken har öppet hela påsken och påsklovet!

Samtliga öppettider hittar du här

Använd gärna vår webshop

22 februari, 2018

Vi vill gärna att ni använder vår webshop. Ni som redan har ett Skipass sedan tidigare hittar en sk. WTP kod på skipasset som ni lägger in i webshopen. Efter betalning kan ni sedan gå direkt till liften. Skipasset måste vara av typen AXESS. (Ej SKIDATA)

AXESS avvänds bla i Sunne och Skistars anläggningar (Sälen, Åre mfl) Deras Skipass går bra att använda i vår webshop.

På merparten av AXESS plastkort står det TEAMAXESS.COM med mycket liten text. Har du inget AXESS kort sedan tidigare så kan du köpa det i webshopen (välj voucher). När du har betalt så mailas en streckkod (QR-kod) som du tar med och visar upp i vår skipass automat utanför Alebackens servering. Ur automaten får du då dina nya laddade skipass och du kan sedan gå direkt till liften. Automaten är endast för er som inte har något AXESS plastkort sedan tidigare.(Har du redan kort så mata in WTP koden i webshopen enligt beskrivning ovan.)

Alebackens ideellt arbetande personal vill redan nu tacka dig för att du genom att använda webshopen hjälper till att minska köerna inne i vårt cafe.

Vårt mål är att alla ska använda webshopen men saknar du möjlighet så hjälper vi dig med köp och laddning inne i vår servering.

Du hittar vår webshop under SKIPASS i menyn. Du kan också klicka här

Välkommen att upptäcka fördelarna med webshop och skidåkning istället för att tillbringa tid inne i skipasskö!

Nu har webbshopen öppnat!

20 januari, 2017

Nu har vi öppnat vår webbshop där du kan ladda och köpa SkiPass. Läs mer här

Alebacken har infört ett nytt skipassystem av märket AXESS. Detta är samma typ av system som flera större skidanläggningar använder.

Du behöver köpa ett plastkort/Axess skipass som du sedan kan ladda flera gånger och använda år efter år.

På merparten av AXESS plastkort står det TEAMAXESS.COM med mycket liten text. Har du inget AXESS kort sedan tidigare så kan du köpa det hos oss för 50 kr/st. Korten kan du även använda i andra anläggningar som använder AXESS som t.ex Skistars anläggningar.

Skipasset är beröringsfritt och du ska ha det i vänster ficka när du passerar gaten. Glöm inte spara skipasset så du kan ladda det på nytt nästa gång du skall åka.

Via vår webbshop kan du snabbt och enkelt ladda eller köpa skipass hemma eller via mobilen. Sedan går du direkt till liften och slipper stå i skipasskö.

Du som redan har ett AXESS plastkort fyller bara i kortets WTP-nummer i webshopen och efter att du slutfört betalningen går du sedan direkt till liften. Om du saknar AXESS plastkort så väljer du ”voucher” i webbshopen. Du kan då hämta ut dina kort i en automat i Alebacken. Voucher innehåller en streckkod som mailas till dig i pdf-format och du behöver visa upp denna vid automaten. Du kan även välja att ladda ner voucher i din mobil direkt efter betalningen i webbshopen. Du måste visa upp voucher(streckkoden) vid automaten i Alebacken för att få ut Skipassen.

Webbshopen öppnar åter när vi startat upp våra snökanoner.